Przeglądy budowlane Gdynia Przegląd, Gdynia Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy dokładnie i fachowo.81382 Rzezczypospolitej 52/54 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Gdynia. Przeglądy roczne Gdynia, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Gdynia, ekspertyzy Wojciech Górka sekr.a@gdynia.pl umgdynia@gdynia.pl Gdynia 58 6209798

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Gdynia
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Gdynia
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Gdynia
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Gdynia
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Gdynia

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Gdynia
kontrole techniczne budynków Gdynia

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Gdynia Portal Gdynia Miasto Gdynia Przeglądy techniczne Gdynia Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku